kak pomestit fotki v mysqlhttp://softtime.ru/forumkak pomestit fotki v mysqlhttp://softtime.ru/forum/read.php?id_forum=3&id_theme=91968#post547627http://www.softtime.ru/forum/read.php?id_forum=3&id_theme=91860 Неправильный вопрос! Тут отвечают только на правильно поставленные вопросы.kak pomestit fotki v mysqlSat, 14 Feb 2015 14:08:52 +0300root_xxxkak pomestit fotki v mysqlhttp://softtime.ru/forum/read.php?id_forum=3&id_theme=91968#post547555blob cankak pomestit fotki v mysqlMon, 9 Feb 2015 17:13:37 +0300Tonik992kak pomestit fotki v mysqlhttp://softtime.ru/forum/read.php?id_forum=3&id_theme=91968#post547490ya nesmogu zagruzit fotki na my sql kak mojnakak pomestit fotki v mysqlThu, 5 Feb 2015 12:35:53 +0300bek